Chào mừng đến với Liên doanh VIC

vic's office

 

Cầu nối kinh tế Việt Nam - Cuba

Trong nhiều năm hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng và tư vấn xây dựng, Công ty LDXD VIC đã đạt được nhiều kết quả trong sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế được phân chia theo tỉ lệ vốn góp. Các bạn Cuba đã sử dụng một phần lợi nhuận để thanh toán tiền mua gạo của Việt Nam. Phần lợi nhuận của các đối tác Việt Nam được sử dụng vào việc góp vốn liên doanh.

Đọc thêm...
 

Đầu tư kinh doanh bất động sản do Công ty Liên doanh Xây dựng VIC làm chủ đầu tư đã và đang thực hiện.

 Dự án Thành Phố Giao Lưu, địa chỉ đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tổng diện tích là: 91,15 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

 Dự án NO3, Khu Đoàn Ngoại Giao, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, tổng diện tích là: 4.567m2, tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.

Đọc thêm...
 

Giới thiệu tổng quan

Công ty Liên doanh Xây dựng VIC được hình thành trên cơ sở chỉ đạo của hai Chính phủ, hai Bộ Xây dựng Việt Nam - Cuba và được thành lập năm 1994 theo Giấy phép Đầu tư

Joomla! Logo  số 885/GP ngày 08/6/1994 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Đọc thêm...
 

Công trình sản phẩm tiêu biểu

Những công trình và sản phẩm tiêu biểu của Công ty Liên doanh Xây dựng – VIC trong thời gian qua

Đọc thêm...